Oppimisen digitalisaatio vai digitalisaation oppiminen?

Torstai 17.9.2015 - Tuottavuusaktivisti Reino Myllymäki

Viime aikoina on kohkattu paljon digitalisaatiosta. Ikäänkuin digitalisaatio olisi juuri nyt tullut Suomeen tai tulossa. Nix. Tuli jo 20 vuotta sitten, vähintään. Nyt olemme vain siirtyneet murroksessa nopean kehityksen vaiheeseen, jossa osa aikaisemmin piilossa tapahtuneesta kehityksestä tulee näkyviin.

Olen lukenut lehdistä ja netistä sekä kuunnellut radiosta digitalisaatio koulussa -tyyppistä keskustelua. Hämmästyksekseni olen huomannut, että keskustelu kohdistuu opettamisen digitalisaatioon. Siis siihen, miten oppimista tehostetaan uusilla härpäkkeillä tai opetusmateriaalin digitalisoinnilla jne. Keskustelu siis keskittyy kysymykseen "Miten?"

Vähemmän olen nähnyt keskustelua siitä, mitä digitalisaation seurauksena pitäisi opettaa. Jonkin verran keskustellaan digitalisaation vaatimista valmiuksista ja silloin kierrytään takaisin tuohon miten-kysymykseen.

Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota tähän toiseen kysymykseen. Digitalisaatio muuttaa maailmaa ja sen seurauksena ammattikuntia katoaa ja uusia syntyy. Katoavien ammattikuntien kärjessä näyttää olevan sellaisia tietotyöammatteja, joita on tarvittu sen jälkeen, kun manuaaliprosesseja on automatisoitu. Kun prosessit suunnitellaan tietotekniikan optimaalisen hyödyntämisen näkökulmasta, manuaalivaiheita jää pois ja samalla katoaa tietotyöammatteja.

Katoavien ammattien joukossa on sekä niin sanottuja selviä tapauksia että kaikkea muuta kuin selviä tapauksia. Jälkimmäisiin kuuluvat esimerkiksi autokoulun opettajan ja optikon tehtävät. Näiden katoaminen perustuu ajatukseen robotisaation nopeasta etenemisestä. Se näkee, ken elää. Sen sijaan selvempiä tapauksia ovat mm. tallentajien, toimistotyöntekijöiden ja sihteerien tehtävät. Verkkokauppa ja sähköinen asiointi vähentävät tällaisen ammattien tarvetta mutta eivät toki poista niitä. Varmaa kuitenkin on, että uhanalaisten ammattien sisältö muuttuu.

Uusia ammatteja syntyy mutta ne tulevat vaatimaan joko suurta luovuutta tai syvää osaamista. Varsinkin viimeksi mainuttu vaatii muodollista koulutusta, opiskelua. Olemme edenneet kauas ajasta, jolloin maalaistalossa opituilla taidoilla saattoi mennä tehtaaseen työhön.

Prosessien automatisointi, robotisaatio, verkkokauppa ja sähköinen asiointi. Näitä sanoja olen käyttänyt aiemmin tässä kirjoituksessa. Niitä yhdistää ohjelmointi. Ohjelmoijien, systeemisuunnittelijoiden, prosessiasiantuntijoiden ja tietoarkkitehtien kysyntä tulee kasvamaan. Ohjelmoinnista on tulossa uusi lukutaito. Se ei ole arvo sinänsä vaan tie muiden asioiden osaamiseen. Jo nyt merkittävä osa abstraktien asioiden käsittelyyn kykenevistä istuu organisaatioiden tietohallinnoissa. Niitä tarvitaan jatkossa muuallakin. Ja tämä oli vain yksi esimerkki ohjelmointiosaamisen hyödyntämisestä.

Nyt ohjelmoinnin opettelu alkaa kahdeksannella luokalla peruskoulussa, jos on alkaakseen. Ohjelmointi on valinnaisaine. Ja vaikka nuori valitsisi sen, hän saattaa tulla lempatuksi pois valinnaisaineesta, jos on mennyt valitsemaan toiseksi valinnaisaineeksi tietokoneen ajokortin. Mielestäni tietokoneen ajokortti on saatava mitä pikimmin pakolliseksi jo seitsemännelle luokalle ja samalla esteet ohjelmoinnin ja tietokoneen käytön yhtäaikaiselta opetukselta on poistettava.

Tietokoneen ajokortin opetus pitäisi alkaa jo alakoulussa. Mutta jos joudun laittamaan vaakakuppiin alakoulun pysymisen lähikouluna ja tietotekniikan opettamisen vaatimien investointien mahdollisesti vaatiman keskittämistarpeen, valitsen tänään lähikoulut. Digitalisaation yksi seurauksista on paikkariippumattoman työn lisääntyminen ja paikkariippumattomuus lisää lähityötä eli lähellä kotia tapahtuvaa työtä, millä on suuri merkitys hiilijalanjälkeen mutta joka edellyttää tuekseen lähipäiväkoteja, -kouluja ja -kauppoja.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: digitalisaatio, sähköinen asiointi, toimintatapamuutokset, tietotekniikan hyödyntäminen, tietohallinnon organisointi, kirjan julkistus, ammattimentorointi