Hannu Harjula

Hannu Harjula on toiminut Vehon CIO:na vuodesta 2006 lähtien. Hän on ollut tietohallinnon johtotehtävissä yli 15 vuotta ja ICT-alalla yli 25 vuotta.

Viime vuosina hänen fokuksessaan ovat olleet erityisesti strategiatyö ja ICT:n roolin muuttaminen palveluyksiköstä liiketoiminnan aidoksi kumppaniksi (ja oma muuttuminen siinä ohessa).